Udvikling af et alternativ til en standard brand guide i en alm. samlemappe 

 
Mål
Hurtig opdatering og information omkring brand til målgruppen (B2B/partnere).

Action
Jeg besluttede at lave brand guiden som en on-line løsning i CMS systemet Wordpress, som er let at opdatere.
Systemet er intuitivt at bruge, hvilket betyder, at rettelser og opdateringer hurtigt kan viderekommunikeres til kunderne.

Resultat
En succes, som hurtigt blev udvidet til andre produkt-grupper. Systemet er billigt og nemt at vedligeholde og kunderne kan hurtigt se opdateringer og downloade brand-relevante data og filer. 
 
 

Implementering af ny corporate hjemmeside

 
Mål
At flytte Internetsiden fra det lidt tunge Microsoft SharePoint til en ny og lettere redigerbar platform, som samtidig var nemmere at optimere mod søgemaskinerne, og som havde flere funktionaliteter indbygget. Samtidig skulle designet opfriskes.

Action
Budgettet til opgaven var lille og markedet for mindre CMS systemer blev skannet. Valget faldt på Webex CMS
som tilbyder mange faciliteter til en fornuftig pris. Servicen er fantastisk god og systemet nemt at arbejde med.
Designet skulle være mere lækkert og indbydende  –  mere saftigt vil nogen sige. Jeg har også forestået
tekstarbejdet på både dansk og engelsk.

Se resultatet på www.co-ro.com
 
 

Udvælgelse og Implementering af billeddatabase

 
Mål
At få alle virksomhedens billedfiler struktureret i en database så lokal brug og opbevaring af filer blev undgået.
Alt for tit blev det konstarteret at folk benyttede gamle produktbilleder og forkerte logoer i præsentationsmaterialer.

Opgave
Udvælgelse, indkøb og Implementering af billeddatabase.

Action
Jeg valgte databasesystemet fra Unik Pine Tree da de havde flere forskellige udbygningsmuligheder og selv kunne udvikle videre på systemet. 2 administratorer samt mange, interne brugere blev uddannet i brug af systemet.

Resultat
Efter 1 år var der allerede ca. 100 eksterne B2B-kunder og interne brugere koblet på systemet.  Brugen af lokale filer blev efterfølgende nedsat til et minimum.

Videreudvikling - potentiale
Systemet blev hurtigt videreudviklet til også at omfatte et digitaltv tegneværksted, hvor B2B kunderne selv kunne designe og downloade trykklare PDF filer af f.eks. POSM materialer. Med systemet opnårs en bedre servicering af vores partnere, og det effektiviserer samarbejdet da de bliver mere selvhjulpne. De kan til en hver tid logge ind i systemet og have sikkerhed for at de altid henter de nyeste filer, billeder og logoer.

 

 

Udvikling af POSM materiale til Sunquick Foodservice


Sunquick foodservice har et fantastisk udvalg af gode læskedrik produkter, men manglede POSM-materialer
der kunne aktivere produkt og salg endnu mere.

Mål
At få opbygget et sammenhængende portefølje af POSM som løbende skulle kunne udvikles endnu mere.

Action
I samarbejde med et mindre bureau blev der udviklet relevante POSM materialer til partnere og kunder:
Floorstickers, banners, opskriftshæfter, produktblade med drikke opskrifter o. lign. Materialerne er tilgængelige både som trykklare filer på billeddatabase og som færdige materialer klar til levering fra lager.

Fotos af POSM